Banner

Tính toán lượng giảm phát thải của theo CDM cho dự án DmCline 4

Một trong những lợi ích mà dự án sản xuất gạch không nung đem lại, đó là việc bán lượng giảm phát thải CO2 theo cơ chế phát triển sạch CDM. Để quý vị thấy được điều này, chúng tôi xin giới thiệu phần tính toán cho một dự án sản xuất gạch xi măng cốt liệu với công suất 25 triệu viên/năm (DmCline 4)


Lượng phát thải do phải nung đốt than sản xuất gạch đất nung (baseline emissions)

 

 

Trở lên trên