Banner

Khuôn gạch lỗ nằm 80x80x180N4

  Tên máy Số viên/lần ép Xuất xứ
  DmCline 4 28 DmC
  DmCline 6 45 DmC
  DmCline 8 56 DmC
  DmCline 10 70 DmC
  DmCline 12 84 DmC
  DmCline 15 120 DmC

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên