Banner

Khuôn gạch lỗ nằm 150N2

  Tên máy Số viên/lần ép Xuất xứ
  DmCline 4 15 DmC
  DmCline 6 33 DmC
  DmCline 8 39 DmC
  DmCline 10 50 DmC
  DmCline 12 68 DmC
  DmCline 15 73 DmC

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên