Banner

Khuôn gạch đặc 95DA

  Tên máy Số viên/lần ép Xuất xứ
  DmCline 4 24 DmC
  DmCline 6 36 DmC
  DmCline 8 42 DmC
  DmCline 10 53 DmC
  DmCline 12 73 DmC
  DmCline 15 77 DmC

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên