Banner

Mã sản phẩm DmC_200V4

 •  

  Kích thước: 388x198x155

 •  

  Khối lượng: 16.15

 •  

  Số viên m2 tường: 14.24

 •  

  Cường độ nén: (6 ÷ 10)%

 •  

  Độ hút nước: 1,356.3

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 36.9%

 •  

  Độ rỗng:

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên