Banner

Mã sản phẩm DmC_145V3

 •  

  Kích thước: 300x145x150

 •  

  Khối lượng: 10.50

 •  

  Số viên m2 tường: 18.78

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,359.86

 •  

  Độ rỗng: 19.32%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên