Banner

Mã sản phẩm DmC_100V3

  •  

    Kích thước: 388x102x155

  •  

    Khối lượng: 10.19

  •  

    Số viên m2 tường: 14.24

  •  

    Cường độ nén: 50÷75

  •  

    Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

  •  

    Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,661.2

  •  

    Độ rỗng: 22.7%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên