Banner

Mã sản phẩm DmC_100V3

 •  

  Kích thước: 388x102x155

 •  

  Khối lượng: 10.19

 •  

  Số viên m2 tường: 14.24

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,661.2

 •  

  Độ rỗng: 22.7%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên