Banner

Mã sản phẩm DmC_200V3L

 •  

  Kích thước: 400x200x200

 •  

  Khối lượng: 19.80

 •  

  Số viên m2 tường: 10.99

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,088.01

 •  

  Độ rỗng: 42.45%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên