Banner

Mã sản phẩm DmC_100V2L

 •  

  Kích thước: 390x200x190

 •  

  Khối lượng: 11.30

 •  

  Số viên m2 tường: 10.99

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,241.76

 •  

  Độ rỗng: 31.24%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên