Banner

Mã sản phẩm DmC_190V3T

 •  

  Kích thước: 390x190x190

 •  

  Khối lượng: 19.80

 •  

  Số viên m2 tường: 11.80

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,229.58

 •  

  Độ rỗng: 33.26%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên