Banner

Mã sản phẩm DmC_150V3T

 •  

  Kích thước: 390x150x190

 •  

  Khối lượng: 17.50

 •  

  Số viên m2 tường: 11.80

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,376.55

 •  

  Độ rỗng: 40.72%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên