Banner

Mã sản phẩm DmC_100V2T

 •  

  Kích thước: 400x100x190

 •  

  Khối lượng: 12.50

 •  

  Số viên m2 tường: 11.51

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,439.25

 •  

  Độ rỗng: 32.35%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên