Banner

Mã sản phẩm DmC_150V3S

 •  

  Kích thước: 390x150x130

 •  

  Khối lượng: 9.90

 •  

  Số viên m2 tường: 16.54

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,091.77

 •  

  Độ rỗng: 43.84%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên