Banner

Mã sản phẩm DmC_140V4S

 •  

  Kích thước: 390x140x130

 •  

  Khối lượng: 12.00

 •  

  Số viên m2 tường: 16.54

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,417.92

 •  

  Độ rỗng: 29.82%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên