Banner

Mã sản phẩm DmC_100V2S

 •  

  Kích thước: 210x100x130

 •  

  Khối lượng: 4.1

 •  

  Số viên m2 tường: 29,9

 •  

  Cường độ nén: 50÷75

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,225.7

 •  

  Độ rỗng: 34.69%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên