Banner

Mã sản phẩm DmC_140DA

 •  

  Kích thước: 60x140x120

 •  

  Khối lượng: 2.30

 •  

  Số viên m2 tường: 98.04

 •  

  Cường độ nén: 75÷100

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,610.64

 •  

  Độ rỗng: 0.0%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên