Banner

Mã sản phẩm DmC_100DAS

 •  

  Kích thước: 210x100x55

 •  

  Khối lượng: 2.25

 •  

  Số viên m2 tường: 60.3

 •  

  Cường độ nén: 100kg/cm2

 •  

  Độ hút nước: (6 ÷ 10)%

 •  

  Khối lượng thể tích (kg/m3): 1,357.47

 •  

  Độ rỗng: 0.0%

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên