Banner

Dây chuyền DmCline 10.2

 •  

  Công suất thiết kế: 100.000m3/năm (cho sản phẩm gạch 400x200x200mm)

 •  

  Chu kỳ tạo hình: 15 ÷ 25 giây

 •  

  Công suất điện: 149.4 Kw

 •  

  Cơ chế rung ép: Rung lòng khuôn

 •  

  Khay đỡ gạch: Nhựa: 1120x920x25mm, Tre ép: 880x920x27mm

 •  

  Bảo hành: 12 tháng

 •  

  Sản xuất tại: DmC Việt Nam

 •  

  Nhân sự: 14 người/01ca (bao gồm cả bốc xếp)

 •  

  Diện tích nhà máy: 7.000m2: (bao gồm cả bãi thành phẩm)

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên