Banner

Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang, tỉnh An Giang

Là công ty có thế mạnh về sản xuất vật liệu, năm 2013 Công ty xây lắp An Giang đã đầu tư và đưa vào hoạt động nhà máy gạch không nung số 1 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nhà máy lắp đặt dây chuyền DmCline 8 - dây chuyền sản xuất gạch không nung với công xuất thiết kế trên 40 triệu viên QTC/năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở lên trên