Banner

Khuôn gạch lỗ nằm 105N2

  Tên máy Số viên/lần ép Xuất xứ
  DmCline 4 24 DmC
  DmCline 6 44 DmC
  DmCline 8 54 DmC
  DmCline 10 72 DmC
  DmCline 12 90 DmC
  DmCline 15 120 DmC

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên