Banner

Khuôn lỗ đứng 150V3

  Tên máy Số viên/lần ép Xuất xứ
  DmCline 4 5 DmC
  DmCline 6 8 DmC
  DmCline 8 10 DmC
  DmCline 10 12 DmC
  DmCline 12 16 DmC
  DmCline 15 18 DmC

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên