Banner

Khuôn lỗ đứng 100V3S

  Tên máy Số viên/lần ép Xuất xứ
  DmCline 4 7 DmC
  DmCline 6 12 DmC
  DmCline 8 14 DmC
  DmCline 10 18 DmC
  DmCline 12 22 DmC
  DmCline 15 27 DmC

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên