Banner

Khuôn gạch đặc 100DA

  Tên máy Số viên/lần ép Xuất xứ
  DmCline 4 20 DmC
  DmCline 6 36 DmC
  DmCline 8 48 DmC
  DmCline 10 60 DmC
  DmCline 12 72 DmC
  DmCline 15 82 DmC

Sản phẩm liên quan

Trở lên trên