DmCline | GKN wiki |  |   |   | 
DmC | bền hơn tất cả | durable than all
Trang chủ Trang ảnh Video Liên hệ
GKN wiki
Giới thiệu chung
Gạch không nung DmC
Video clip
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm đến DmC
Quảng cáo
GKN wiki    Các tiêu chuẩn gạch không nung

(DmC Group: cập nhật ngày 06/12/2011): Theo thống kê, cho đến thời điểm hiện tại đã có một số tiêu chuẩn về VLXKN và các tiêu chuẩn cho các loại vật liệu khác có thể sử dụng chung cho VLXKN (xem bảng liệt kê dưới đây)
 

TT

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

1

TCXD 123: 1984

Gạch không nung- yêu cầu kỹ thuật

2

TCXD 191: 1996

Bê tông và vật liệu làm bê tông- yêu cầu kỹ thuật

3

TCVN 7959: 2011

Bê tông nhẹ- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

4

TCVN 9028: 2011

Vữa cho bê tông nhẹ- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

5

TCVN 9029: 2011

Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp- Yêu cầu kỹ thuật (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

6

TCVN 9030: 2011

Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp- Phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

7

TCVN 5573: 1991

Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

8

TCVN 5674: 1992

Công tác hoàn thiện trong xây dựng- thi công và nghiệm thu

9

TCVN 7959: 2008

Blốc bê tông khí chưng áp

10

TCVN 2118: 1994

Gạch canxi- silicat- yêu cầu kỹ thuật

11

TCVN 6776: 1999

Gạch bê tông tự chèn

12

TCVN 6477: 2011

Gạch bê tông- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

13

TCVN 5775-1: 2007

Tấm 3D dùng trong xây dựng- phần 1: quy định kỹ thuật

TCVN 5775-2: 2007

Phương pháp thử

TCVN 5775-3: 2007

Hướng dẫn lắp dựng


Bên cạnh đó còn có các tiêu chuẩn liên quan không chỉ dành riêng cho VLXKN như yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho cốt liệu, phụ gia, nước trộn, vữa xây…

Đánh giá tổng quát và nhóm tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật cho VLXKN, trong quá trình theo dõi, quản lý công tác tiêu chuẩn chúng ta nhận thấy như sau:

1. Vữa xây trát dùng cho bê tông khí chưng áp và bê tông bọt có yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử khác hẳn so với gạch đất sét nung. Gạch không nung xi măng-cốt liệu có thể dùng các loại vữa xây thông thường.

2. Tiêu chuẩn thiết kế công trình sử dụng VLXKN chưa có chuyên biệt riêng, nhất là đối với bê tông nhẹ và bê tông khí chưng áp. Đối với gạch xi măng cốt liệu có thể không cần có quy định riêng và vẫn có thể sử dụng chung với tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá bình thường.

 6. Theo thông tin mới nhất, ngày 24/11/2011, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành quyết định số 3628/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về vật liệu xây không nung. Bộ Xây dựng cũng ban hành QĐ số 947/QĐ-BXD về chỉ dẫn kỹ thuật "Thi công và nghiệm thu tường xây bằng gạch block bê tông khí chưng áp". Các văn bản này đã được thống kê ở bảng trên.

 7. Ngoài ra, Vụ Kinh tế  Xây dựng, Bộ Xây dựng đang trong giai đoạn hoàn thành "Định mức kinh tế kỹ thuật & đơn giá xây dựng Vật liệu không nung".

® DmC Group
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Sản phẩm | Khách hàng | Cẩm nang | Trang ảnh | Liên hệ
© Trang Điện tử DmC Group, Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công
ĐC : Phạm Xá, Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương, Việt Nam.
ĐT: 0320 3 624 222/ 03203 624 567
Fax: 03203 624 623
Phòng KD1 (DmCblock): 0320 2 222 333
Phòng KD2 (DmCline): 0320 2 222 444
Website: www.DmCgroup.vn; Email: info@DmCgroup.vn
-----------------------
® Ghi rõ nguồn "DmC Group" khi phát hành lại thông tin từ website này.Tour nha trang Du lịch phú quốc Du lịch thái lan Du lịch Singapore