Dây chuyền DmCline
Năm 2014 DmC đã cho ra công nghệ:
 • Tính năng Điều khiển vô cấp hỗ trợ người dùng có thể lựa chọn tham số rung ép tùy ý để sản xuất những sản phẩm có thành vách mỏng hơn.
 • Tính năng Rung không ép được lựa chọn khi sản xuất các loại gạch đặc sẽ cho năng suất tối ưu.
 • Tính năng Rung và Ép để sản xuất các loại gạch block thông thường vách dầy ≥ 25mm .
 • Tính năng Rung ép cưỡng bức. Đây là sự khác biệt của DmCline. Tính năng này được DmC nghiên cứu ứng dụng để sản xuất được các loại gạch vách mỏng ≥20gạch lỗ kiểu đất nung truyền thống. Nổi bật là khả năng chống thấm nước (chống xuyên nước).
 • Dây chuyền DmCline 12.2

  Dây chuyền DmCline 12.2
  Công suất thiết kế 120.000m3/năm (cho sản phẩm gạch 400x200x200mm)
  Chù kỳ tạo hình 15 ÷ 25 giây
  Công suất điện 183.1 Kw
  Cơ chế rung ép Rung lòng khuôn
  Khay đỡ gạch Nhựa: 1350x980x28mm, Tre ép: 880x920x30mm
  Bảo hành 12 tháng
  Sản xuất tại DmC Việt Nam
  Nhân sự 14 người/01ca (bao gồm cả bốc xếp)
  Diện tích nhà máy 8.800m2 (bao gồm cả bãi thành phẩm)
  1   /   5
 • Dây chuyền DmCline 10.2

  Dây chuyền DmCline 10.2
  Công suất thiết kế 100.000m3/năm (cho sản phẩm gạch 400x200x200mm)
  Chù kỳ tạo hình 15 ÷ 25 giây
  Công suất điện 149.4 Kw
  Cơ chế rung ép Rung lòng khuôn
  Khay đỡ gạch Nhựa: 1120x920x25mm, Tre ép: 880x920x27mm
  Bảo hành 12 tháng
  Sản xuất tại DmC Việt Nam
  Nhân sự 14 người/01ca (bao gồm cả bốc xếp)
  Diện tích nhà máy 7.000m2: (bao gồm cả bãi thành phẩm)
  2   /   5
 • Dây chuyền DmCline 8.2

  Dây chuyền DmCline 8.2
  Công suất thiết kế 80.000m3/năm (cho sản phẩm gạch 400x200x200mm)
  Chù kỳ tạo hình 15 ÷ 25 giây
  Công suất điện 147 Kw
  Cơ chế rung ép Rung lòng khuôn
  Khay đỡ gạch Nhựa: 880x920x22mm, Tre ép: 880x920x25mm
  Bảo hành 12 tháng
  Sản xuất tại DmC Việt Nam
  Nhân sự 12 người/01ca (bao gồm cả bốc xếp)
  Diện tích nhà máy 5.700m2 (bao gồm cả bãi thành phẩm)
  3   /   5
 • Dây chuyền DmCline 6.2

  Dây chuyền DmCline 6.2
  Công suất thiết kế 60.000m3/năm (cho sản phẩm gạch 400x200x200mm)
  Chù kỳ tạo hình 15 ÷ 25 giây
  Công suất điện 115.5 Kw
  Cơ chế rung ép Rung lòng khuôn
  Khay đỡ gạch Nhựa: 880x720x20mm, Tre ép: 880x720x22mm
  Bảo hành 12 tháng
  Sản xuất tại DmC Việt Nam
  Nhân sự 10 người/01ca (bao gồm cả bốc xếp)
  Diện tích nhà máy 4.500m2 (bao gồm cả bãi thành phẩm)
  4   /   5
 • Dây chuyền DmCline 4.2

  Dây chuyền DmCline 4.2
  Công suất thiết kế 40.000m3/năm (cho sản phẩm gạch 400x200x200mm)
  Chù kỳ tạo hình 15 ÷ 25 giây
  Công suất điện 69.45 Kw
  Cơ chế rung ép Rung lòng khuôn
  Khay đỡ gạch Nhựa: 880x450x18mm, Tre ép: 880x450x20mm
  Bảo hành 12 tháng
  Sản xuất tại DmC Việt Nam
  Nhân sự 08 người/01ca (bao gồm cả bốc xếp)
  Diện tích nhà máy 3.000m2 (bao gồm cả bãi thành phẩm)
  5   /   5
 • Trạm trộn bê tông 120m3

  Trạm trộn bê tông 120m3
  Năng suất trộn tính toán 75 m3/h
  Năng suất trộn thực tế lớn nhất 60 m3/h
  Dung tích một mẻ trộng bê tông lớn nhất 1,25 m3/mẻ trộn
  Chiều cao xả liệu 3,95 mét
  Hệ thống điều khiển Siemens
  Kiểu cối trộn Cưỡng bức 2 trục ngang
  Dung tích cối trộn bê tông 1750/1250 lít
  Dung tích phễu chứa cốt liệu 03* 15 m3/ khoang = 45 m3
  Cấp cốt liệu lên cối trộn sau khi cân Băng tải
  Tổng công suất tiêu thụ điện 110 Kw/h * 70%
  1   /   1
Gói gạch 2-3-4 thành vách cao 130 mm
Cường độ chịu lực, khả năng chống thấm, cách âm, cách nhiệt tốt...
 • Mã sản phẩm DmC_200V4S
  Kích thước 390x200x130
  Khối lượng 14
  Số viên m2 tường 16.54
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,157.94
  Độ rỗng 40.83%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_200V4S

 • Mã sản phẩm DmC_170V4S
  Kích thước 390x170x130
  Khối lượng 12.80
  Số viên m2 tường 16.54
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,245.57
  Độ rỗng 36.33%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_170V4S

 • Mã sản phẩm DmC_140V4S
  Kích thước 390x140x130
  Khối lượng 12.00
  Số viên m2 tường 16.54
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,417.92
  Độ rỗng 29.82%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_140V4S

 • Mã sản phẩm DmC_200V3S
  Kích thước 390x200x130
  Khối lượng 11.88
  Số viên m2 tường 16.54
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 975.98
  Độ rỗng 56.88%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_200V3S

 • Mã sản phẩm DmC_150V3S
  Kích thước 390x150x130
  Khối lượng 9.90
  Số viên m2 tường 16.54
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,091.77
  Độ rỗng 43.84%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_150V3S

 • Mã sản phẩm DmC_120V3S
  Kích thước 390x120x130
  Khối lượng 9.50
  Số viên m2 tường 16.54
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,309.58
  Độ rỗng 35.87%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_120V3S

 • Mã sản phẩm DmC_105V3S
  Kích thước 390x105x130
  Khối lượng 8.80
  Số viên m2 tường 16.54
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,386.44
  Độ rỗng 32.11%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_105V3S

 • Mã sản phẩm DmC_100V3S
  Kích thước 390x100x130
  Khối lượng 8.50
  Số viên m2 tường 16.54
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,406.16
  Độ rỗng 28.70%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_100V3S

 • Mã sản phẩm DmC_80V2S
  Kích thước 390x80x130
  Khối lượng 7.20
  Số viên m2 tường 16.54
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,488.82
  Độ rỗng 29.14%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_80V2S

 • Mã sản phẩm DmC_100V2S
  Kích thước 210x100x130
  Khối lượng 4.1
  Số viên m2 tường 29,9
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,225.7
  Độ rỗng 34.69%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_100V2S

 • Mã sản phẩm DmC_200V2T
  Kích thước
  Khối lượng
  Số viên m2 tường
  Cường độ nén
  Độ hút nước
  Khối lượng thể tích:
  Độ rỗng
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_200V2T

Gói gạch 3-4 thành vách cao 150 mm
Cường độ chịu lực, khả năng chống thấm, cách âm, cách nhiệt tốt...
 • Mã sản phẩm DmC_145V3
  Kích thước 300x145x150
  Khối lượng 10.50
  Số viên m2 tường 18.78
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,359.86
  Độ rỗng 19.32%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_145V3

 • Mã sản phẩm DmC_200V4
  Kích thước 388x198x155
  Khối lượng 16.15
  Số viên m2 tường 14.24
  Cường độ nén (6 ÷ 10)%
  Độ hút nước 1,356.3
  Khối lượng thể tích: 36.9%
  Độ rỗng
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_200V4

 • Mã sản phẩm DmC_170V4
  Kích thước 388x168x155
  Khối lượng 14.87
  Số viên m2 tường 14.24
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,471.8
  Độ rỗng 31.5%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_170V4

 • Mã sản phẩm DmC_150V4
  Kích thước 388x152x155
  Khối lượng 13.95
  Số viên m2 tường 14.24
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,526.0
  Độ rỗng 29.0%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_150V4

 • Mã sản phẩm DmC_130V4
  Kích thước 388x132x155
  Khối lượng 13.11
  Số viên m2 tường 14.24
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,651.5
  Độ rỗng 23.2%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_130V4

 • Mã sản phẩm DmC_100V3
  Kích thước 388x102x155
  Khối lượng 10.19
  Số viên m2 tường 14.24
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,661.2
  Độ rỗng 22.7%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_100V3

 • Mã sản phẩm DmC_90V3
  Kích thước 388x92x155
  Khối lượng 9.76
  Số viên m2 tường 14.24
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,764.0
  Độ rỗng 18.0%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_90V3

Gói gạch 2-3 thành vách cao 190 mm
Cách âm, cách nhiệt tốt; thi công điện nước chắc chăn, an toàn...
 • Mã sản phẩm DmC_200V3T
  Kích thước 390x200x190
  Khối lượng 19.90
  Số viên m2 tường 11.80
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,174.10
  Độ rỗng 36.14%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_200V3T

 • Mã sản phẩm DmC_190V3T
  Kích thước 390x190x190
  Khối lượng 19.80
  Số viên m2 tường 11.80
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,229.58
  Độ rỗng 33.26%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_190V3T

 • Mã sản phẩm DmC_150V3T
  Kích thước 390x150x190
  Khối lượng 17.50
  Số viên m2 tường 11.80
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,376.55
  Độ rỗng 40.72%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_150V3T

 • Mã sản phẩm DmC_120V3T
  Kích thước 390x120x190
  Khối lượng 16.40
  Số viên m2 tường 11.80
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,612.61
  Độ rỗng 25.36%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_120V3T

 • Mã sản phẩm DmC_100V2T
  Kích thước 400x100x190
  Khối lượng 12.50
  Số viên m2 tường 11.51
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,439.25
  Độ rỗng 32.35%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_100V2T

Gói gạch 2-3 thành vách cao 200 mm
Cường độ chịu lực, khả năng chống thấm, cách âm, cách nhiệt tốt...
 • Mã sản phẩm DmC_200V3L
  Kích thước 400x200x200
  Khối lượng 19.80
  Số viên m2 tường 10.99
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,088.01
  Độ rỗng 42.45%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_200V3L

 • Mã sản phẩm DmC_150V2L
  Kích thước 390x150x190
  Khối lượng 15.30
  Số viên m2 tường 11.80
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,203.50
  Độ rỗng 41.58%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_150V2L

 • Mã sản phẩm DmC_100V2L
  Kích thước 390x200x190
  Khối lượng 11.30
  Số viên m2 tường 10.99
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,241.76
  Độ rỗng 31.24%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_100V2L

Gói gạch xây cốt đan thép
Cường độ chịu lực, khả năng chống thấm, cách âm, cách nhiệt tốt...
 • Mã sản phẩm DmC_190T3
  Kích thước 390x190x190
  Khối lượng 19.00
  Số viên m2 tường 11.80
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,210.95
  Độ rỗng 42.27%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_190T3

 • Mã sản phẩm DmC_150T3
  Kích thước 390x150x190
  Khối lượng 16.00
  Số viên m2 tường 11.80
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,258.56
  Độ rỗng 42.15%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_150T3

 • Mã sản phẩm DmC_100T3
  Kích thước 390x100x190
  Khối lượng 11.00
  Số viên m2 tường 11.80
  Cường độ nén 50÷75
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,297.89
  Độ rỗng 26.53%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_100T3

Gạch đặc tường chịu lực và xây chèn
Cường độ chịu lực và khả năng chống thấm cao...
 • Mã sản phẩm DmC_100DAS
  Kích thước 210x100x55
  Khối lượng 2.25
  Số viên m2 tường 60.3
  Cường độ nén 100kg/cm2
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,357.47
  Độ rỗng 0.0%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_100DAS

 • Mã sản phẩm DmC_170DA
  Kích thước 60x140x120
  Khối lượng 2.80
  Số viên m2 tường 98.04
  Cường độ nén 75÷100
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,614.76
  Độ rỗng 0.0%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_170DA

 • Mã sản phẩm DmC_140DA
  Kích thước 60x140x120
  Khối lượng 2.30
  Số viên m2 tường 98.04
  Cường độ nén 75÷100
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,610.64
  Độ rỗng 0.0%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_140DA

 • Mã sản phẩm DmC_105DA
  Kích thước 220x105x60
  Khối lượng 3.00
  Số viên m2 tường 54.05
  Cường độ nén 75÷100
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,544.40
  Độ rỗng 0.0%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_105DA

 • Mã sản phẩm DmC_100DA
  Kích thước 210x100x60
  Khối lượng 2.65
  Số viên m2 tường 56.50
  Cường độ nén 75÷100
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,497.17
  Độ rỗng 0.0%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_100DA

 • Mã sản phẩm DmC_95DA
  Kích thước 200x95x60
  Khối lượng 2.35
  Số viên m2 tường 59.17
  Cường độ nén 75÷100
  Độ hút nước (6 ÷ 10)%
  Khối lượng thể tích: 1,463.72
  Độ rỗng 0.0%
  Xem chi tiết >

  Mã sản phẩm DmC_95DA

Tin tức

Khách hàng
Chúng tôi tự hào được đóng góp vào sự thành công của Khách hàng
 • Công ty cổ phần gạch Khang Minh - tỉnh Hà Nam

  Tiếp nối thành công của 3 dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu, đầu tháng 10/2015 Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh đã hoàn thiện lắp đặt thêm dây chuyền DmCline10 thứ 4 do DmC cung cấp. Dây chuyền sản xuất DmCline thứ 4 này như khẳng định sự tin

  Đọc tiếp >

  Công ty cổ phần gạch Khang Minh - tỉnh Hà Nam

 • Ứng dụng dây chuyền sản xuất gạch không nung tại Quảng Ninh

  Công ty Cổ phần dịch vụ vệ sinh Môi trường Đông Khê là Doanh nghiệp tiên phong ứng dụng dây chuyền sản xuất gạch không nung tại tỉnh Quảng Ninh Công ty Cổ phần dịch vụ vệ sinh Môi trường Đông Khê là Doanh nghiệp tiên phong tại Quảng Ninh đầu tư dây

  Đọc tiếp >

  Ứng dụng dây chuyền sản xuất gạch không nung tại Quảng Ninh

 • Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang, tỉnh An Giang

  Là công ty có thế mạnh về sản xuất VLXD,Công ty xây lắp An Giang đã đầu tư và đưa vào hoạt động nhà máy gạch bê tông số 1 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nhà máy lắp đặt dây chuyền DmCline 8 với công xuất thiết kế trên 40 triệu viên QTC/năm.

  Đọc tiếp >

  Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang, tỉnh An Giang

 • Dolphin Plaza

  Tổ hợp căn hộ cao cấp DOLPHIN PLAZA được xây dựng tại địa chỉ 28 Trần Bình, Mỹ Đinh, Từ Liêm, Hà Nội (có 1 mặt đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài) trên khu đất có diện tích 9.874m2. Dự án nằm tại cửa ngõ phía Tây của Thủ đô – khu vực đang phát triển rất

  Đọc tiếp >

  Dolphin Plaza

 • HaNoi Plaza

  Khách sạn Grand Plaza Hà Nội là khách sạn 5 sao, nằm trong tổ hợp Trung tâm thương mại – Khách sạn cao cấp Grand Plaza, gồm 2 tòa tháp 28 tầng và 2 tầng hầm, 607 phòng, có tổng diện tích là 168.000m2 và số vốn đầu tư khoảng 160 triệu USD.

  Đọc tiếp >

  HaNoi Plaza

 • Keangnam Tòa nhà cao nhất Việt Nam

  Dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower do Tập đoàn Keangnam Enterprise thực hiện tại Hà Nội. Công trình được khởi công năm 2007, chính thức vận hành năm 2011 với tổng vốn đầu tư lên đến 1,05 tỷ USD.

  Đọc tiếp >

  Keangnam Tòa nhà cao nhất Việt Nam

 • Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

  Dự án cơ sở II: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Chủ đầu tư: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Số lượng : DmC190V3T: 200.000 viên;  DmC95DA : 500.000 viên Tương đương: 2,5 triệu viên quy chuẩn DmC105DA  (220x105x60)mm

  Đọc tiếp >

  Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

 • Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

  Dự án có diện tích 183,645 ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ,  được cho là một dự án sang trọng và Hiện đại bậc nhất Việt Nam. với tiến độ bàn giao theo từng giai đoạn, dự kiến giai đoạn 1 sẽ bàn giao 20 căn vào tháng 12 năm 2011.

  Đọc tiếp >

  Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

 • Dự án Kyocera

  Kyocera- Công trình sử dụng gạch không nung của DmC tại KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

  Đọc tiếp >

  Dự án Kyocera

 • Tổng công ty Hà Thanh - Đối tác sử dụng dây chuyền sản xuất gạch không nung của DmC

  Tổng Cty CP đầu tư Hà Thanh – tỉnh Thanh Hóa bốn lần mở rộng quy mô nhà máy sản xuất gạch không nung đều lựa chọn DmC là nhà cung cấp dây chuyền sản xuất gạch không nung.

  Đọc tiếp >

  Tổng công ty Hà Thanh - Đối tác sử dụng dây chuyền sản xuất gạch không nung của DmC

 • Công ty TNHH Hà Liên – Thanh Hóa tăng cường đầu tư vào sản xuất gạch không nung

  Trong số các công ty sản xuất gạch bê tông tại tỉnh Thanh Hóa, Công ty Hà Liên cũng là một trong số những doanh nghiệp có tầm nhìn xa và đã bắt đầu chú ý, đầu tư vào dây chuyền sản xuất gạch bê tông vào năm 2016.

  Đọc tiếp >

  Công ty TNHH Hà Liên – Thanh Hóa tăng cường đầu tư vào sản xuất gạch không nung

 • Công ty CP Phượng Hoàng - tỉnh Hải Dương

  Cuối năm 2016, Dây chuyền sản xuất gạch không nung Dmcline 12 đã được chuyển giao thành công. Cho đến nay họat động được hơn nửa năm và kết quả cho thấy khi sản xuất gạch trên dây chuyền hiện đại với công suất lớn giá của gạch không nung sẽ giảm từ 5

  Đọc tiếp >

  Công ty CP Phượng Hoàng - tỉnh Hải Dương

 • Ứng dụng dây chuyền sản xuất gạch không nung tại Hưng Yên

  Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung DmCline 12.2 đồng bộ của DmCGroup, Công ty Tuấn Giang tại tỉnh Hưng Yên đã nắm bắt cơ hội thành công cho chính mình

  Đọc tiếp >

  Ứng dụng dây chuyền sản xuất gạch không nung tại Hưng Yên

 • Công ty TNHH 3-5 Vĩnh Phúc - tỉnh Vĩnh Phúc

  Đầu năm 2016 Công Ty 3-5 Vĩnh Phúc chọn DmC là nhà chuyển giao công nghệ  dây chuyền sản xuất gạch không nung cho Công ty.

  Đọc tiếp >

  Công ty TNHH 3-5 Vĩnh Phúc - tỉnh Vĩnh Phúc

 • Công ty CP VLXD Hồng Lĩnh đón đầu thị trường sản xuất gạch không nung tại tỉnh Hà Tĩnh

  Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh nhận thấy việc phát triển vật liệu xây dựng không nung là hướng đi tất yếu của ngành vật liệu xây dựng Việt Nam. Năm 2015, Công ty CP VLXD Hồng Lĩnh đã chọn DmC là nhà cung cấp dây chuyền sản xuất gạch khôn

  Đọc tiếp >

  Công ty CP VLXD Hồng Lĩnh đón đầu thị trường sản xuất gạch không nung tại tỉnh Hà Tĩnh

 • Công ty CP VLXD I Sơn La nhận định việc phát triển sản xuất gạch không nung là hướng đi tất yếu.

  Dựa trên sự thành công về sản xuất gạch tuynel và xác định được hướng đi mới, Công ty CP vật liệu xây dựng I Sơn La đã đầu tư thêm dây chuyền sản xuất gạch không nung để đáp ứng nhu cầu của thị trường

  Đọc tiếp >

  Công ty CP VLXD I Sơn La nhận định việc phát triển sản xuất gạch không nung là hướng đi tất yếu.

Trở lên trên